Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA

Navegació

Menú principal

- Qui som

Imatge de complement Ampliar imatge
Organigrama de l'AMPA

Per tal de poder organitzar tota l'activitat de l'AMPA, hem configurat una estructura a base de comissions de treball que permet desenvolupar tots els projectes que tenim al cap.

Lògicament, com a associació, disposem d'una junta electa, que sorgeix a partir de l'assemblea general. A partir d'aquesta junta, es configuren les comissions de treball segons el nombre de mares i pares col·laboradors i de les tasques que ens plantegem portar a terme al llarg del curs.

 

Annex: Organigrama curs 2015-2016  (pdf 834.53KB)
Junta directiva
Presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria

Presidència de l'AMPA
Dirigeix i representa legalment l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. Estableix la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. També presideix i dirigeix els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva, verifica les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació i fa de contacte entre la direcció del Centre i l’AMPA i es reuneixen un cop al mes. Representa a l'AMPA dins la Taula Mixta.

Vicepresidència
El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident. És el representant de l'AMPA a la FAPAC.

Secretaria
Custodia la documentació de l'Associació, aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva; redacta i autoritza els certificats que calgui lliurar i també porta el llibre de registre de socis. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans l'acta i qualsevol altra documentació és a disposició dels socis al local social. També fa una recerca, recopila i ens transmet tot tipus d’informació interessant per al Centre i els alumnes (informació de tipus administratiu, de lleure, actes públics, espectacles, etc.) i té relació amb la FAPAC (Federació d’AMPES de Catalunya) i amb el grup de delegats de l’escola.

Tresoreria
Custodia i controla els recursos de l'Associació, en gestiona la comptabilitat dels ingressos i despeses. És qui s'encarrega de signar els rebuts dels serveis gestionats per les comissions (menjador, extraescolars, guarderies, casals...) i de pagar les factures aprovades per la Junta Directiva.
El mes d’octubre, a l'Assemblea General de pares i mares, per tal de mantenir informats els associats, es presenten el compte de resultats del curs anterior i el pressupost del curs entrant.

 

Comissions de Treball

Les comissions de treball actuals són les següents:

- Comissió de Menjador: ofereix un projecte de menjador ecològic, sa i educatiu i vetlla per donar el millor servei als nostres fills.

- Comissió d'Extraescolars: ofereix una graella d'activitats variada i de qualitat que complementa l'acció educativa del centre oferint un ventall d'activitats de lleure, culturals i esportives per a totes les edats.

- Comissió de Guarderia: ofereix l'acollida matinal i de tardes per conciliar la vida familiar i l'escolar.

- Comissió de Casals: Per quan no hi ha classe, els casals són una oferta de lleure divertida que a més de conciliar la vida familiar, laboral i l'escolar, permet als nostres fills unes activitats divertides i enriquidores.

- Comissió de Festes i Sortides. Per dinamitzar els pares i els fills amb sortides i activitats i donar vida a l'escola en moments clau al llarg del curs.

- Comissió de Llibres i Materials: vetlla per fer un bon reciclatge del llibres, reutilitzar els materials i fer possible un abaratiment dels costos per a les famílies.

- Comissió de Comunicació: permet donar un bon servei d'informació als pares, amb la web, els butlletins, la revista Borrissol...

- Comissió anti-crisis: aquesta s'ha creat, per tal de mirar de trobar solucions imaginatives i creatives, per tal de mirar d'ajudar en aquests moments complicats.

- Coral: un espai per als pares i mares que promet molt.

- Altres comissions: puntualment es van creant comissions en funció de les necessitats (comissió del centenari...).

La informació detallada de cada una d'aquestes comissions la podeu trobar a l'apartat corresponent de cada Servei.