Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA

Navegació

Menú principal

- Actes assemblees

Les reunions de l'Assemblea General es convoquen dos cops l’any, dins dels mesos d’octubre i juny. Es fa arribar a tots els associats i al tauler d’anuncis de l’AMPA un escrit que conté, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. Al començament de cada reunió es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni, i la reunió es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. Els membres de l'Associació ...

Curs 2014-2015

A l'enllaç, trobareu l'acta de la darrere Assemblea General Ordinària celebrada el passat mes de Juny de 2015

Curs 2013-2014

A l'enllaç, trobareu l'acta de la darrere Assemblea General Ordinària celebrada el passat mes de Juny de 2014

Curs 2012-2013

A l'enllaç, trobareu l'acta de la darrere Assemblea General Ordinària celebrada el passat mes de Juny de 2013

Curs 2012-2013

Tot el que es va parlar a l'assemblea general feta l'Octubre del 2012.

Curs 2011-2012

Pots fer clic al vincle inferior per veure el resum de l'Assemblea.