Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA

Navegació

Menú principal

- Drets i deures

Drets i deures dels socis

Com a socis de l'AMPA tots tenim uns drets i deures els quals trobareu recollits als estatuts de l'associació.

D'aquests destaquem principalment aquests tres: 

  • Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
  • Tenir veu i vot a les assemblees generals i elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
  • Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes acordades.