Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA

Navegació

Menú principal

- El menjador del Bruguera

El menjador del Bruguera

Des de l’AMPA portem la gestió del menjador escolar mitjançant la subcontractació de l’empresa Espais de Lleure i Esport SL, per conveni amb el Consell Comarcal del Gironès. Aquest és un servei complementari i no obligatori per als alumnes de l'escola i també per als membres de la comunitat educativa que ho sol·licitin.

 

El menjador i el servei que oferim:

Des de fa uns anys, l'escola Joan Bruguera de Girona ha esdevingut una de les primeres escoles a les comarques gironines a incorporar aliments biològics al menú que ofereix diàriament. Es tracta d’un pas més del projecte Escola Sana i Sostenible, que preveu incorporar en els nens i nenes i les famílies alhora, hàbits saludables i educar-los en els avantatges d’una alimentació sana, de temporada i a una major consciència ecològica.

A l'escola Joan Bruguera disposem de cuina pròpia, comptem amb 2 cuineres, un equip de 9 monitors/es i 1 auxiliar de neteja.

Per a la seguretat de tots plegats, es realitza la supervisió i una auditoria externa del servei, i el control periòdic fet amb anàlisis clíniques dels diferents plats, són realitzats pels Laboratoris Altimir, així com una dietista elabora uns menús equilibrats per a cada mes.

I finalment, per mantenir informades a les famílies, els pares reben mensualment el detall dels menús i, dos cops l’any, un informe dels monitors. A més, cada dia es penja un full informatiu a Infantil que detalla com han menjat els infants.

 

Objectius del menjador
 
Fer del menjador escolar un espai on l’infant rebi una alimentació de qualitat i aprengui unes determinades pautes socioeducatives que després utilitzi per desenvolupar-se en la societat, juntament amb el foment dels:
  • Hàbits d’higiene: rentar-se les mans abans i després de menjar i després d’anar al lavabo.
  • Hàbits en el menjar: ensenyar a menjar sols als més petits; a seure bé a les cadires; a conèixer i utilitzar apropiadament els utensilis de taula; a menjar de tot.
  • Hàbits de comportament: mantenir-se asseguts mentre dura l’àpat; respectar els aliments i no usar-los com a joc; recollir un cop han acabat; respectar-se entre ells; aprendre a fer una recollida selectiva de les deixalles; ajudar, de forma rotatòria, a parar taula per al següent torn.
  • Hàbits en el joc: col·laborar a recollir les joguines; fer que respectin els espais de joc; entrar i sortir dels espais adequadament.

Funcionament:

El funcionament del menjador (organització interna, gestió, disciplina...) està regulat pel pla de Funcionament del servei de menjador que es fa cada curs i quu és aprovat pel Consell Escolar. Trobareu el document complert adjuntat al peu d'aquest article.
Destaquem:
  • Els nens que no poden consumir algun aliment han de portar un certificat mèdic, el qual haurà de ser lliurat amb antelació suficient a la prestació del servei.
  • A petició dels pares, mitjançant nota escrita que poden lliurar al tutor/a, es podrà optar per un menú de règim.
  • Quan algun nen, usuari de menjador, hagi de sortir del centre dins la franja horària del menjador, serà imprescindible la comunicació escrita del pare, mare o tutor/a legal, la qual s'haurà de lliurar al tutor o al cap de monitors.
  • Cap mare/pare o tutor podrà accedir al centre en horari de menjador sense causa justificada i en cap cas, sense la comunicació prèvia al Centre (professorat, monitors o AMPA).
  • Els dies que hi hagi excursió, els usuaris fixos de menjador tindran servei de pícnic
 
En el seu dia a dia:
 
Una monitora recull un llistat penjat a la porta de cada aula on el mestre hi ha anotat els nens que es queden a dinar aquell dia.

El servei està repartit en varis torns. 
 
 
 
Normativa i tractament de les incidències al servei:
 
En cas d’incidència, l’equip de monitores ho comunica a la Coordinadora de Menjador, la qual si és un cas greu contacta amb la responsable del Servei de Menjador de l’AMPA o amb la Direcció del Centre o el tutor/a del menor.
 
Els problemes disciplinaris greus que puguin comportar l’expulsió permanent i definitiva del menjador són tractats en la Comissió de Convivència del Consell Escolar del Centre. En cap cas es pren una decisió sense reunió prèvia amb els pares, les autoritats del Centre i l’AMPA.
 
Quan es tracta de petites incidències, són tractades com a faltes lleus i la coordinadora o monitora responsable ho notifica al mestre del nen/a i si cal, es dóna una nota escrita als pares, que caldrà retornar signada.
L’acumulació de 3 faltes d’actes d’indisciplina, ofensa no greu o agressió física o verbal no greu, fan una falta lleu. La seva reiteració és qualificada com a falta greu.
 
L’acumulació de 2 faltes greus, així com ofenses o agressions físiques o verbals greus, es tracten de la següent forma:
 
- El responsable del Servei de Menjador de l’AMPA es reuneix amb els pares.
 
- En un segon avís s’expulsa l’alumne del menjador per un període de 3 dies, 6 dies (segona vegada) o indefinidament (tercera vegada), prèvia informació als pares.