Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA

Navegació

Menú principal

- Procés d'inscripció i preus

Procés d'inscripció al menjador:

 1. Cal omplir cada curs el Formulari d'inscripció al menjador que trobareu al peu d'aquesta pàgina i donar-lo signat a l’AMPA.
 2. Els usuaris fixos pagaran 9 rebuts d’igual quantia, girats per domiciliació bancària durant la primera quinzena de cada mes.

 

Preu:

 • El preu del menjador serà el que estableixi com a màxim la Generalitat per al curs corresponent.
 • Els socis de l’AMPA tindran un descompte del 10%.
 • Els socis amb 3 fills o més usuaris tots ells del menjador tindran un 10% de descompte.
 • El primer dia d'absència del servei de menjador s'haurà d'abonar sempre, la resta és retornat.
 
 

Consideracions:

 

 • Es consideren usuaris fixos tant els que utilitzen el servei cada dia com aquells que l'utilitzen un o més dies fixos cada setmana durant el curs.
 • Per utilitzar el servei de menjador, no es poden tenir deutes pendents de cursos anteriors.
 • Es faran dues regularitzacions al llarg del curs (gener i juliol), per tal de fer els abonaments que puguin correspondre per no assistència (malaltia, dia no lectiu, etc.).
 • No s’aplicarà la regularització a les famílies que no estiguin al corrent de pagament.
 • Les despeses ocasionades per devolucions de rebuts van a càrrec de l’usuari.
 • Si hi ha un rebut retornat es notificarà a l'usuari, per carta a través de l'escola, i s'establirà una data límit de pagament. Caldrà fer aquest pagament abans d’1 mes, al despatx de l'AMPA o al compte que l'AMPA notifiqui. Si a la data establerta l'usuari no ha fet el pagament, perdrà el dret d'ús del servei de menjador.