Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA

Navegació

Menú principal

- Procés d'inscripcióAbans d’incriure’s a les activitats, cal que consulteu el Programa d’activitats en aquest web.

En l’últim full del Programa, hi ha un quadre amb els dies i franges horàries de les activitats; per tant, vigileu de no inscriure la mainada a activitats que coincideixin.

Cada activitat necessita un nombre mínim de nens per dur-se a terme. L'AMPA es reserva el dret d'anul·lar l'activitat si no hi ha prou nens inscrits o a ampliar els grups que ja estan assenyalats. En qualsevol cas, informarà a les famílies sobre qualsevol incidència en el procés d’inscripció.

Les activitats s’ompliran segons l’ordre de les inscripcions; és a dir, quan s’hagi rebut el full omplert i el comprovant de pagament (cal que els 2 fulls es deixin a la bústia de l’AMPA).

Quan s’arribi al màxim nombre d’inscrits es farà una llista d’espera. En totes les activitats hi ha la possibilitat de crear grups nous, si és necessari i si es l'activitat no es dugui a terme per falta d'inscrits l'AMPA retornarà la totalitat de l'import pagat.

No es garanteix plaça per a les inscripcions fora de termini.

 1. INSCRIPCIÓ a les activitats extraescolars de l'AMPA

 2. Heu d’emplenar un full d’inscripció individualment per a cada nen/a.

  El període d'inscripció és de l'1 al 20 de setembre del 2017


 3. PREU FINAL I DESCOMPTES:
 4. Heu d’anotar el total a pagar a la casella corresponent, incloent-hi els descomptes que hi cal aplicar.

  • Els germans apuntats a qualsevol altra activitat extraescolar de l'AMPA gaudeixen del 5% de  descompte.
  • Les famílies nombroses i monoparentals tenen el 10 % de descompte. Cal acreditar-ho amb una fotocòpia del carnet corresponent adjuntada al full d’inscripció i al rebut de pagament.
  • Els descomptes no són acumulables.

 5. PAGAMENTS
 6. Els pagaments s’abonaran en la seva totalitat o, si es prefereix, en dues fraccions:

  • la primera (50% de l’activitat): dins el període d'inscripció
  • la segona (50% de l’activitat): abans del 30 de novembre.
  • El número de compte on s'ha d’ingressar l’import és:


  BANC SABADELL

  IBAN/BIC: ES09 0081 7020 2100 0137 4646 / BSAB ESBB

   

 7. IMPORTANT!!


 8. Recordeu:
  • La inscripció no serà del tot definitiva fins que s’entregui el full d’inscripció degudament emplenat, juntament amb el justificant de pagament al banc.

  • S'han de deixar tots dos documents grapats a la bústia de l’AMPA.

  • En el concepte de la transferència cal indicar el nom del nen/a i l’activitat extraescolar a la qual s'inscriu.

  • Si sou família nombrosa o monoparental, cal que ho acrediteu adjuntant una fotocòpia del carnet.

 9. ALTES FORA DE TERMINI I BAIXES DURANT EL CURS

 10. En canvi, si us voleu donar de baixa de qualsevol activitat cal que ompliu i dixeu el fullque trobareu a l'apartat Altres document d'aqeusraweb a la bústia del'ampa.


  La no-assistència a l’activitat no justifica cap rebaixa en el pagament ni implica la baixa.


  Per a la totalitat de les activitats organitzades per l'AMPA, les altes fora de termini i les baixes es podran efectuar quadrimestralment, i es retornarà en el cas de les baixes, la part proporcional corresponent a l’activitat no efectuada.


  Qualsevol retorn, però, està condicionat a estar al corrent de pagament de qualsevol de les activitats promogudes per l’AMPA.