Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA

Navegació

Menú principal

- Normativa

NORMATIVA SERVEI DE GUARDERIA

Per a un bon ús del Servei de guarderia, cal tenir en compte les normes següents:

  • Cal ser soci/sòcia de l’AMPA per poder utilitzar aquest servei.
  • S’ha d’estar al dia del pagament de la quota de soci i de qualsevol altre servei que ofereix l’AMPA.
  • Cada curs escolar, tant els usuaris fixos com els eventuals, han d’omplir el formulari d’inscripció per poder-se donar d’alta del Servei. El podeu trobar a la web, a l’apartat de Documents, o bé al despatx de l’AMPA. En el formulari d’inscripció cal posar-hi:
 
-      Dades personals
-      Dades bancàries
-      L’opció escollida (matí, tarda o usuari eventual) i l’horari
-      La signatura per consentir l’autorització paterna/materna
 
Podeu consultar els preus actualitzats al formulari d’inscripció, que dependran de l’opció escollida.
 
Al matí els moments d'entrada són: les 7.50 o a les 8.30 h per evitar un degoteig que interromp la feina del monitoratge.
 
El cobrament es farà per domiciliació bancària.
 
Les despeses ocasionades per devolucions de rebuts van a càrrec de l’usuari.
 
Rebuts retornats: Si l’AMPA té constància d’un rebut retornat, es notificarà a l’usuari i s’establirà una data límit de pagament. Es podrà fer el pagament al despatx de l’AMPA o l’ingrés al compte que l’AMPA notifiqui. Si a la data establerta l’usuari no ha pagat, perdrà el dret d’ús del Servei de guarderia fins a estar al corrent de pagament.
 
Els nens i nenes poden esmorzar o berenar a l’hora de guarderia. Només cal que ho comuniqueu als monitors/es.
 
Els alumnes de l’escola han d’entrar per la porta de Bonastruc de Porta. Si algun alumne/a entra per la porta de Jaume I abans de les 9 h, es considerarà que està utilitzant el Servei de guarderia i, per tant, se li cobrarà almenys la fracció mínima, que és d’una hora.
 
S’ha de ser puntual a l’hora de recollida. Una espera continuada per part del monitoratge pot donar lloc a perdre la plaça del servei o a un recàrrec en el seu preu.
 
En cas d’una conducta inapropiada durant l’estona de guarderia, primer de tot se n’informarà els pares del nen/a per evitar que es repeteixi una situació d’aquest tipus. Si hi ha d’haver un segon avís, aquest nen/a ja no podrà fer ús d’aquest servei, prèvia informació als pares.
 
Per comunicar qualsevol canvi ho podeu fer per correu electrònic, però després haureu de passar pel despatx de l’AMPA per omplir un nou formulari on es recullin els canvis.
 
Per a qualsevol incidència, us demanem que us poseu en contacte amb l’AMPA per resoldre-la com més aviat millor.
 
L’AMPA es reserva el dret a decidir com resoldre qualsevol incidència no contemplada a la normativa.