Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA

Navegació

Menú principal

- Normativa activitats extraescolars

 • Cal ser soci/sòcia de l’AMPA per poder utilitzar aquest servei i estar al dia del pagament de la quota, així com de qualsevol altre servei que ofereixi l’AMPA.

 • Podeu consultar la descripció i els preus de les activitats a l’apartat Programa d’activitats a ampabruguera.entitatsgi.cat

 • Cada curs escolar, s'ha d’omplir el formulari d’inscripció que trobareu a l’apartat Procés d’inscripció a http://ampabruguera.entitatsgi.cat.Un cop omplert, cal adjuntar-hi el resguard de pagament i deixar els 2 fulls a la bústia de l’AMPA. La inscripció es farà efectiva havent abonat l’import.

 • Es pot fraccionar l’import. El segon pagament s’ha d’abonar abans del 30 de gener; si no s’ha abonat es perdrà el dret a assistir a les activitats fins a estar al corrent.

 • Per fer l’ingrés, hi ha dues opcions:

 • - opció 1: ingrés en efectiu al compte d’extraescolars (és possible que es cobri comissió)

  - opció 2: transferència bancària de l’entitat pròpia al Banc de Sabadell (més recomanable).

 • Si l’activitat coincideix amb alguna sortida escolar de tot el dia, l’activitat no es recupera.

 • Podeu comunicar qualsevol canvi a: extraescolars.ampabruguera@gmail.com. Quan us confirmem el canvi, podreu fer-lo efectiu.

 • Totes les notificacions de la comissió s’envien per correu electrònic; per tant, cal que les famílies ens indiquin l’adreça electrònica al full d’inscripció.

 • S’ha de ser puntual si s'han de recollir els nens a la tarda. Una espera continuada per part del monitoratge pot comportar perdre la plaça del servei o un recàrrec.

 • En cas d’una conducta inapropiada durant l’estona de l'activitat se n’informarà les famílies. Si hi ha reincidència, es pot perdre el dret d’assistir a l’activitat.

 • Per a dubtes, monitoratge, desenvolupament de l’activitat, etc. us demanem que us poseu en contacte amb la comissió: extraescolars.ampabruguera@gmail.com. Canalitzar totes les incidències ens permet millorar el servei i fer un seguiment més acurat.

 • L’AMPA es reserva el dret a decidir com resoldre qualsevol incidència no establerta a la normativa.

 

CONTACTE

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a extraescolars.ampabruguera@gmail.com

Responsables Activitats extraescolars de l’AMPA : Adriana Barcia, Irene Casadevall i Gemma Magret