Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA

Navegació

Menú principal

- El projecte de reutilització de llibres

El projecte de Reutilització de Llibres

Des del curs 2005-2006 la nostra escola ofereix el projecte per a la reutilització de llibres de text.

En aquest programa hi participen tots els alumnes entre 3r i 6è. Aquest projecte de reciclatge de llibres es gestiona directament des de la Secretaria de l'escola.

Recordem que reutilitzar els llibres vol dir:

... que les famílies es comprometen al final de cada curs a deixar a l'escola els llibres de text utilitzats pels seus fills en perfectes condicions sense guixar ni trencar. Caldrà que esborreu des de casa els possibles guixots en llapis que els vostres fills i filles hagin fet.

QUOTES – PAGAMENT VIA TRANSFERÈNCIA

Des de l’AMPA i conjuntament amb l’escola s’estan fent esforços per mantenir les tarifes. S’han dut a terme accions com la Fira BRUGUIMERCAT 2013 o accions de reciclatge de llibres, p.ex. s’han portat a relligar llibres per “allargar” la seva durada un o dos anys més. Aquestes accions han permès contrarestar l’augment de la despesa originada per la puja de l’IVA en els llibres de text, o minvar el sobrecost que genera el bony. Per aquesta raó s’ha establert que durant el proper any es mantenen les quotes:


Per als nous participants al programa la quota a pagar és de 80 €.

Per als que ja van participar en el programa altres cursos és de 60 €.


Cal tenir en compte que aquesta dotació econòmica és per al manteniment dels fons de llibres. Hi haurà llibres que podran ser reutilitzats i d'altres que no, ja sigui per raons pedagògiques (canvis de currículum) o per esgotament de la seva vida útil. Per tant, la quota és necessària per poder fer el manteniment i la reposició que per a cada curs sigui necessària i per això cal que feu puntualment la transferència al número de compte que us indiqui l’escola.


Per poder mantenir vigent el programa hi ha un comissió formada per pares i mestres que té com a principals tasques les següents:

  • Controlar la comptabilitat, gestionar accions d’estalvi.
  • Recollir, revisar i mantenir els llibres reutilitzats.
    Cada llibre tindrà una etiqueta que l’identificarà amb un número. Cada mestre/a, mitjançant uns llistats per curs, anotarà els números dels llibres que corresponen a cada alumne/a i en finalitzar el curs en verificarà l'estat. A l’inici de curs els nens s'emportaran el lot de llibres a casa per tal de folrar-los (es facilitaran els folres). Així es reforça entre les famílies la necessitat de tenir cura del material. Caldrà posar el nom de I'alumne/a en una etiqueta que ja estarà enganxada a cada llibre i que permetrà saber quins nens i nenes han utilitzat aquell mateix llibre de text en cursos anteriors.
  • Decidir quins criteris es consideren per acceptar un llibre.
  • Comprar segons les necessitats.
  • Contactar amb els proveïdors competents amb la finalitat d'assegurar la compra a bon preu dels llibres que es necessiten. Aquesta compra inclou tant els llibres de text reutilitzables com els quaderns de treball.
  • Mantenir els contactes necessaris amb tots els estaments de la comunitat educativa per estar al cas dels possibles canvis i/o necessitats.

 

Al final del text, trobareu l'enllaç del document de NORMATIVA DEL PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES